Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník NBS - ročník 2012

Vydanie 7/2012

Dátum vydania: 23.03.2012

Vestník NBS 7/2012

 

Oznamovacia časť
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009  Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností  inštitúcií elektronických peňazí  na území Slovenskej republiky
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky

Priložené súbory na stiahnutie

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu