Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník NBS - ročník 2012

Vydanie 4/2012

Dátum vydania: 06.02.2012

Vestník NBS 4/2012

 

Normatívna časť
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2012 č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania

Priložené súbory na stiahnutie

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu