Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník NBS - ročník 2012

Vydanie 3/2012

Dátum vydania: 27.01.2012

Vestník NBS 3/2012

 

Oznamovacia časť
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z  22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z  22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely

Priložené súbory na stiahnutie

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu