Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník MP SR - ročník 2012

Vydanie 7/2012

Dátum vydania: 08.03.2012

Vestník MP SR 7/2012
21. Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správ vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1.3.2012 do 28.2.2013

Priložené súbory na stiahnutie

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu