Vyhľadávanie vo vestníkoch

Vestník MP SR - ročník 2012

Vydanie 12/2012

Dátum vydania: 17.04.2012

Vestník MP SR 12/2012
28. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
29. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 11. 4. 2012 číslo 1506/2012-510)

Priložené súbory na stiahnutie

Monitoring obchodného vestníka

Sledujte automaticky zápisy v obchodnom vestníku.

Nastaviť notifikáciu