Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Zbor väzenskej a justičnej stráže

 • 457/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 21.10.2003 Účinný: 01.12.2003  

 • 212/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.05.2003 Účinný: 01.07.2003  

 • 179/2003

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júna 1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

  Schválený: 20.05.2003 Účinný: 01.06.2003  

 • 166/2003

  Zákon

  Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)

  Schválený: 24.04.2003 Účinný: 21.05.2003 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 451/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 02.07.2002 Účinný: 01.09.2002 Novelizovaný: 01.07.2016  

 • 422/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 20.06.2002 Účinný: 01.10.2002 Novelizovaný: 01.01.2011  

 • 328/2002

  Zákon

  Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 29.05.2002 Účinný: 01.07.2002 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 98/2002

  Zákon

  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.02.2002 Účinný: 01.03.2002  

 • 77/2002

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

  Schválený: 18.02.2002 Účinný: 01.03.2002 Zrušený: 01.03.2003  

 • 120/2001

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)

  Schválený: 05.04.2001 Účinný: 05.04.2001  

 • 70/2001

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

  Schválený: 16.02.2001 Účinný: 01.03.2001 Zrušený: 01.03.2002  

 • 4/2001

  Zákon

  Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže

  Schválený: 05.12.2000 Účinný: 01.02.2001 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 464/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.12.2000 Účinný: 01.01.2001  

 • 224/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

  Schválený: 22.06.2000 Účinný: 01.08.2000  

 • 65/2000

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 25.02.2000 Účinný: 01.03.2000 Zrušený: 01.03.2001  

 • 356/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.12.1999 Účinný: 01.01.2000  

 • 181/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z.

  Schválený: 06.07.1999 Účinný: 01.09.1999  

 • 58/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

  Schválený: 22.03.1999 Účinný: 01.04.1999  

 • 53/1999

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. októbra 1998 č. 5545/1998-60, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 15.03.1999 Účinný: 01.04.1999 Zrušený: 01.03.2000  

 • 316/1998

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 08.10.1998 Účinný: 22.10.1998 Zrušený: 01.03.2000  

 • 203/1998

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

  Schválený: 22.06.1998 Účinný: 30.06.1998  

 • 132/1998

  Zákon

  Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

  Schválený: 03.04.1998 Účinný: 01.06.1998 Novelizovaný: 01.07.1999 Zrušený: 01.04.2005  

 • -/1998

  Redakčné oznámenie

  Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 73/1998 Z. z.

   

 • 73/1998

  Zákon

  Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

  Schválený: 17.02.1998 Účinný: 01.04.1998 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 154/1997

  Zákon

  Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

  Schválený: 15.05.1997 Účinný: 01.07.1997 Zrušený: 01.01.2004  

 • 376/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov

  Schválený: 11.12.1996 Účinný: 01.01.1997 Zrušený: 01.01.2004  

 • 359/1996

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 29.11.1996 Účinný: 13.12.1996 Zrušený: 01.09.2006  

 • 341/1996

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o osobitných podmienkach financovania a vykonávania činnosti zameranej na zamestnávanie odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 31.10.1996 Účinný: 01.01.1997 Zrušený: 01.01.2006  

 • 310/1996

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.10.1996 Účinný: 01.11.1996 Novelizovaný: 01.01.1998 Zrušený: 01.04.1998  

 • 209/1996

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 09.07.1996 Účinný: 01.08.1996 Zrušený: 01.02.2001  

 • 192/1996

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo vzťahu k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

  Schválený: 25.06.1996 Účinný: 01.07.1996 Zrušený: 01.04.1998  

 • 100/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.02.1996 Účinný: 01.06.1996 Zrušený: 01.07.2001  

 • 308/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti sociálneho zabezpečenia

  Schválený: 19.12.1995 Účinný: 01.01.1996  

 • 142/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

  Schválený: 26.06.1995 Účinný: 14.07.1995 Zrušený: 29.10.1997  

 • 50/1995

  Zákon

  Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 21.03.1995 Účinný: 21.03.1995  

 • 40/1995

  Zákon

  Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 17.02.1995 Účinný: 17.02.1995  

 • 374/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.12.1994 Účinný: 01.01.1995 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 350/1994

  Zákon

  Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 23.12.1994 Účinný: 23.12.1994  

 • 274/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni

  Schválený: 24.08.1994 Účinný: 01.01.1995 Novelizovaný: 01.01.2004 Zrušený: 01.01.2004  

 • 272/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí

  Schválený: 24.08.1994 Účinný: 01.01.1995 Novelizovaný: 15.12.2005 Zrušený: 01.06.2006  

 • 264/1994

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.

  Schválený: 13.09.1994 Účinný: 01.11.1994 Zrušený: 01.04.1998  

 • 250/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

  Schválený: 18.08.1994 Účinný: 01.10.1994  

 • 248/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

  Schválený: 18.08.1994 Účinný: 01.10.1994  

 • 247/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

  Schválený: 18.08.1994 Účinný: 01.10.1994  

 • 206/1994

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky

  Schválený: 14.07.1994 Účinný: 16.08.1994  

 • 197/1994

  Zákon

  Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 05.08.1994 Účinný: 05.08.1994 Zrušený: 30.07.1998  

 • 194/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia

  Schválený: 06.07.1994 Účinný: 01.09.1994  

 • 135/1994

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest vyhostenia

  Schválený: 30.05.1994 Účinný: 13.06.1994  

 • 125/1994

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

  Schválený: 06.05.1994 Účinný: 25.05.1994 Novelizovaný: 27.10.2005 Zrušený: 01.01.2006  

 • 114/1994

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

  Schválený: 27.04.1994 Účinný: 12.05.1994 Novelizovaný: 01.09.2002 Zrušený: 01.07.2006  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu