Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Rozhlas, televízia a audiovízia

 • 619/2003

  Zákon

  Zákon o Slovenskom rozhlase

  Schválený: 04.12.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2011 Zrušený: 01.01.2011  

 • 618/2003

  Zákon

  Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

  Schválený: 04.12.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 02.01.2016 Zrušený: 01.01.2016  

 • 535/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.11.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.06.2008  

 • 442/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Schválený: 21.10.2003 Účinný: 15.11.2003 Novelizovaný: 01.01.2004  

 • 418/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

  Schválený: 23.09.2003 Účinný: 01.01.2004  

 • 241/2003

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 19.06.2003 Účinný: 01.08.2003 Zrušený: 01.04.2008  

 • 586/2001

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2002

  Schválený: 13.12.2001 Účinný: 01.01.2002 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 553/2001

  Zákon

  Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 06.12.2001 Účinný: 01.01.2002 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 147/2001

  Zákon N

  Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 05.04.2001 Účinný: 01.05.2001 Novelizovaný: 01.03.2016  

 • 32/2001

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

  Schválený: 07.02.2001 Účinný: 07.02.2001 Zrušený: 01.01.2008  

 • 308/2000

  Zákon

  Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

  Schválený: 14.09.2000 Účinný: 04.10.2000 Novelizovaný: 01.01.2016  

 • 227/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 20.06.2000 Účinný: 01.08.2000 Novelizovaný: 01.06.2008  

 • 195/2000

  Zákon

  Zákon o telekomunikáciách

  Schválený: 19.05.2000 Účinný: 01.07.2000 Novelizovaný: 01.01.2005 Zrušený: 01.01.2004  

 • 182/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

  Schválený: 12.05.2000 Účinný: 01.07.2000  

 • 62/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z.

  Schválený: 08.02.2000 Účinný: 01.03.2000 Zrušený: 01.01.2008  

 • 372/1999

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2000

  Schválený: 16.12.1999 Účinný: 01.01.2000 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 348/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

  Schválený: 18.11.1999 Účinný: 17.12.1999  

 • 263/1999

  Zákon

  Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 14.09.1999 Účinný: 01.01.2000 Novelizovaný: 01.01.2003 Zrušený: 01.01.2004  

 • 255/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 29.09.1999 Účinný: 19.10.1999  

 • 223/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 24.08.1999 Účinný: 04.09.1999 Novelizovaný: 01.07.2016  

 • 188/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 06.07.1999 Účinný: 01.09.1999 Zrušený: 01.04.2008  

 • 148/1999

  Opatrenie

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

  Schválený: 17.06.1999 Účinný: 18.06.1999 Zrušený: 01.05.2001  

 • 72/1999

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.03.1999 Účinný: 01.05.1999 Novelizovaný: 31.07.2012  

 • 66/1999

  Nález

  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. marca 1999 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 187/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  Schválený: 18.03.1999 Účinný: 03.04.1999  

 • 46/1999

  Zákon

  Zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

  Schválený: 18.03.1999 Účinný: 19.03.1999 Novelizovaný: 02.07.2015 Zrušený: 01.07.2015  

 • 335/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

  Schválený: 06.11.1998 Účinný: 09.11.1998  

 • 302/1998

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

  Schválený: 07.10.1998 Účinný: 04.10.1998 Zrušený: 23.10.1998  

 • 237/1998

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady

  Schválený: 30.07.1998 Účinný: 30.07.1998  

 • 233/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 01.07.1998 Účinný: 28.07.1998 Novelizovaný: 01.07.2016  

 • 187/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

  Schválený: 20.05.1998 Účinný: 18.06.1998 Novelizovaný: 01.07.2016  

 • 116/1998

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii

  Schválený: 01.04.1998 Účinný: 01.05.1998 Zrušený: 01.01.2008  

 • 383/1997

  Zákon

  Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov

  Schválený: 05.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Novelizovaný: 01.08.2000 Zrušený: 01.01.2004  

 • 375/1997

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998

  Schválený: 12.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 285/1997

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 10.10.1997 Účinný: 29.10.1997  

 • 283/1997

  Zákon

  Zákon o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 03.10.1997 Účinný: 01.12.1997 Novelizovaný: 01.08.2000 Zrušený: 01.01.2004  

 • 212/1997

  Zákon

  Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

  Schválený: 03.07.1997 Účinný: 01.09.1997 Novelizovaný: 01.11.2013  

 • 206/1997

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

  Schválený: 17.07.1997 Účinný: 01.08.1997 Zrušený: 01.09.1999  

 • 160/1997

  Zákon

  Zákon o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.05.1997 Účinný: 01.07.1997 Zrušený: 04.10.2000  

 • 380/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z.

  Schválený: 11.12.1996 Účinný: 28.12.1996  

 • 321/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

  Schválený: 23.10.1996 Účinný: 19.11.1996  

 • 320/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z.

  Schválený: 22.10.1996 Účinný: 19.11.1996 Zrušený: 01.04.2008  

 • 225/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 04.07.1996 Účinný: 01.09.1996 Zrušený: 01.04.2008  

 • 1/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o audiovízii

  Schválený: 14.12.1995 Účinný: 05.01.1996 Novelizovaný: 01.01.2002 Zrušený: 01.01.2008  

 • 270/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky

  Schválený: 15.11.1995 Účinný: 01.01.1996 Novelizovaný: 01.01.2014  

 • 257/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení neskorších predpisov

  Schválený: 14.11.1995 Účinný: 30.11.1995 Zrušený: 01.07.1997  

 • 247/1995

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

  Schválený: 13.11.1995 Účinný: 15.11.1995 Zrušený: 01.08.1997  

 • 212/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

  Schválený: 20.09.1995 Účinný: 01.11.1995 Novelizovaný: 12.07.2007 Zrušený: 01.04.2008  

 • 149/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb

  Schválený: 26.06.1995 Účinný: 20.07.1995  

 • 83/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.04.1995 Účinný: 27.04.1995  

 • 82/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

  Schválený: 07.04.1995 Účinný: 27.04.1995  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu