Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Odvody

 • 143/2003

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

  Schválený: 30.04.2003 Účinný: 01.05.2003  

 • 300/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

  Schválený: 05.06.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 299/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z.

  Schválený: 05.06.2002 Účinný: 01.07.2002  

 • 298/2002

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z.

  Schválený: 05.06.2002 Účinný: 01.07.2002 Zrušený: 01.09.2005  

 • 472/2000

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2001

  Schválený: 13.12.2000 Účinný: 01.01.2001 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 332/2000

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

  Schválený: 20.09.2000 Účinný: 01.01.2001 Novelizovaný: 01.01.2001  

 • 189/2000

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

  Schválený: 24.05.2000 Účinný: 17.06.2000 Zrušený: 01.09.2005  

 • 188/2000

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

  Schválený: 24.05.2000 Účinný: 17.06.2000  

 • 372/1999

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 2000

  Schválený: 16.12.1999 Účinný: 01.01.2000 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 63/1999

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 1999

  Schválený: 26.03.1999 Účinný: 01.04.1999 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 387/1998

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/1998 Z. z., ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

  Schválený: 02.12.1998 Účinný: 19.12.1998  

 • 164/1998

  Oznámenie

  Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a ciel a s kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny

  Schválený: 25.04.1996 Účinný: 05.06.1998 Zrušený: 01.01.2003  

 • 3/1998

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

  Schválený: 16.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Zrušený: 19.12.1998  

 • 375/1997

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte na rok 1998

  Schválený: 12.12.1997 Účinný: 01.01.1998 Novelizovaný: 01.01.2006  

 • 335/1997

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

  Schválený: 25.11.1997 Účinný: 13.12.1997 Zrušený: 01.04.2002  

 • 248/1997

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

  Schválený: 02.09.1997 Účinný: 19.09.1997 Zrušený: 01.04.2002  

 • 387/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti

  Schválený: 11.12.1996 Účinný: 01.01.1997 Novelizovaný: 01.01.2004 Zrušený: 01.02.2004  

 • 386/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 07.12.1996 Účinný: 01.01.1997 Novelizovaný: 01.03.2012  

 • 224/1996

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

  Schválený: 02.07.1996 Účinný: 01.01.1997  

 • 152/1996

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

  Schválený: 07.05.1996 Účinný: 01.06.1996 Novelizovaný: 01.05.2003 Zrušený: 01.05.2004  

 • 85/1996

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

  Schválený: 19.03.1996 Účinný: 30.03.1996 Novelizovaný: 01.07.2002  

 • 304/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 13.12.1995 Účinný: 01.01.1996 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 303/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách

  Schválený: 12.12.1995 Účinný: 01.01.1996 Novelizovaný: 01.07.2004 Zrušený: 01.01.2005  

 • 197/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zamestnanosti

  Schválený: 13.08.1995 Účinný: 01.10.1995  

 • 180/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

  Schválený: 11.07.1995 Účinný: 01.09.1995 Novelizovaný: 01.07.2015  

 • 146/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

  Schválený: 21.06.1995 Účinný: 20.07.1995 Zrušený: 01.01.2012  

 • 58/1995

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 07.03.1995 Účinný: 01.04.1995 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 374/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 22.12.1994 Účinný: 01.01.1995 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 278/1994

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

  Schválený: 20.09.1994 Účinný: 13.10.1994 Zrušený: 01.06.1996  

 • 173/1994

  Zákon

  Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

  Schválený: 21.07.1994 Účinný: 21.07.1994 Zrušený: 01.08.1994  

 • 172/1994

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z.

  Schválený: 07.07.1994 Účinný: 20.07.1994 Novelizovaný: 01.01.2012  

 • 165/1994

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o usmerňovaní mzdovej náročnosti produkcie v podnikateľských subjektoch v roku 1994

  Schválený: 21.06.1994 Účinný: 01.07.1994  

 • 1/1994

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

  Schválený: 07.12.1993 Účinný: 21.01.1994 Novelizovaný: 15.04.2005 Zrušený: 01.09.2005  

 • 325/1993

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

  Schválený: 22.12.1993 Účinný: 01.01.1994 Novelizovaný: 01.01.2004  

 • 183/1993

  Zákon

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní

  Schválený: 13.07.1993 Účinný: 22.08.1993 Zrušený: 01.09.2005  

 • 19/1993

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

  Schválený: 15.12.1992 Účinný: 25.01.1993 Novelizovaný: 13.10.1994 Zrušený: 01.06.1996  

 • 532/1992

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

  Schválený: 13.10.1992 Účinný: 01.01.1993 Zrušený: 01.07.1994  

 • 531/1992

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 260/1992 Zb. o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

  Schválený: 11.11.1992 Účinný: 03.12.1992  

 • 260/1992

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o regulačnom odvode za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov v roku 1992

  Schválený: 21.05.1992 Účinný: 01.06.1992 Novelizovaný: 03.12.1992  

 • 581/1991

  Zákon

  Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

  Schválený: 20.12.1991 Účinný: 01.01.1992 Novelizovaný: 13.05.1992  

 • 579/1991

  Zákon

  Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

   

 • 578/1991

  Zákon

  Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov

  Schválený: 21.12.1991 Účinný: 01.01.1992 Novelizovaný: 01.01.1994  

 • 531/1991

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb.

  Schválený: 28.11.1991 Účinný: 20.12.1991 Zrušený: 01.06.1992  

 • 511/1991

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb.

  Schválený: 31.10.1991 Účinný: 18.12.1991 Zrušený: 01.06.1992  

 • 496/1991

  Zákon

  Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.

  Schválený: 06.11.1991 Účinný: 11.12.1991  

 • 341/1991

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb.

  Schválený: 25.07.1991 Účinný: 27.08.1991 Zrušený: 01.06.1992  

 • 269/1991

  Zákon

  Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.

  Schválený: 18.06.1991 Účinný: 10.07.1991  

 • 258/1991

  Nařízení

  Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

   

 • 257/1991

  Nariadenie

  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb.

  Schválený: 13.06.1991 Účinný: 28.06.1991 Zrušený: 01.06.1992  

 • 205/1991

  Vyhláška

  Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací

   

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu