Vyhľadávanie v právnych predpisoch

Právne predpisy podľa vecných pojmov

Menové a devízové právo

 • 183/2007

  Vyhláška

  Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne

  Schválený: 13.03.2007 Účinný: 01.05.2007 Zrušený: 01.01.2009  

 • 691/2006

  Opatrenie

  Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

  Schválený: 20.12.2006 Účinný: 01.01.2007 Zrušený: 01.01.2009  

 • 665/2006

  Vyhláška

  Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

  Schválený: 20.12.2006 Účinný: 31.12.2006  

 • 644/2006

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 06.12.2006 Účinný: 01.01.2007 Novelizovaný: 01.01.2010  

 • 627/2006

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

  Schválený: 05.12.2006 Účinný: 30.12.2006 Zrušený: 31.01.2007  

 • 412/2006

  Opatrenie

  Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

  Schválený: 06.06.2006 Účinný: 01.07.2006 Zrušený: 01.07.2013  

 • 410/2006

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

  Schválený: 24.06.2006 Účinný: 24.06.2006 Zrušený: 01.01.2008  

 • 214/2006

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Schválený: 15.03.2006 Účinný: 01.05.2006 Novelizovaný: 01.12.2009  

 • 656/2005

  Oznámenie

  Oznámenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z.

  Schválený: 20.12.2005 Účinný: 01.01.2006 Zrušený: 01.01.2007  

 • 708/2004

  Opatrenie

  Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

  Schválený: 10.12.2004 Účinný: 01.01.2005 Zrušený: 01.01.2007  

 • 567/2004

  Vyhláška

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

  Schválený: 12.10.2004 Účinný: 01.11.2004 Novelizovaný: 31.12.2006 Zrušený: 01.04.2008  

 • 554/2004

  Zákon

  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

  Schválený: 09.09.2004 Účinný: 01.01.2005 Novelizovaný: 01.12.2009  

 • 312/2004

  Úplné znenie

  Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

  Schválený: 15.05.2004 Účinný: 15.05.2004 Zrušený: 01.01.2008  

Monitoring predpisov zbierky zákonov

Sledujte automaticky zmeny v zákonoch ktoré su pre vás dôležité.

Nastaviť notifikáciu

Notifikácia o novej čiastke

Buďte permanetne informovaný o zbierke zákonov.

Nastaviť notifikáciu