Vyhľadávanie v právnych predpisoch

94/2006 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;SPRÁVA SÚDNICTVA;Základné predpisy o mzdách a platoch;Mzdy pracovníkov súdov, štátnych notárstiev, nápravnej výchovy;Ústavný súd;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Súdy , Osobitné pracovné podmienky a požiadavky , Štátne orgány , Sudcovia a vyšší súdni úradníci