Vyhľadávanie v právnych predpisoch

8/2005 Z.z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ADVOKÁCIE;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Pokuty. Blokové pokuty;Poplatky správne;Verejná obchodná spoločnosť;Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Povinnosť zachovávať mlčanlivosť;Sloboda prejavu a právo na informácie;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Občianske súdne konanie , Orgány ochrany práva , Právo Európskej únie , Správne poplatky , Advokácia – advokáti , Konkurz a vyrovnanie , Občianske právo – hmotné , Súdy , Štátna správa , Daňové a poplatkové právo , Európske spoločenstvá , Financie, finančné právo