Vyhľadávanie v právnych predpisoch

77/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Polícia. Zbor národnej bezpečnosti.;Armáda. Vojsko. Vojaci. Obrana štátu;Čas odpočinku. Dovolenka. Dovolenka na zotavenie;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Polícia , Vojaci z povolania , Branná povinnosť a civilná služba , Dovolenka na zotavenie