Vyhľadávanie v právnych predpisoch

70/1998 Z.z. Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Správa a organizácia priemyslu a energetiky;Elektrická energia. Elektrina;Elektrifikácia. Rozvody elektrickej energie;Tepelná energia. Teplo. Teplá voda. Para;Teplovody a parovody. Rozvody tepelnej energie;Plynárenstvo. Vykurovací plyn;Plynofikácia. Rozvody plynu;Pokuty. Blokové pokuty;Podnik. Podnikateľ. Podnikanie. Obchodné imanie. Kapitál;Ochranné pásma;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Náhrada škody , Správne konanie , Elektrická energia, elektrické prístroje a zariadenia , Plynárenstvo , Pokuty , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Spôsobilosť na výkon niektorých povolaní a činností , Zásobovanie teplom , Živnostenské podnikanie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie)