Vyhľadávanie v právnych predpisoch

623/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Náklady zdravotnej starostlivosti;Polícia. Zbor národnej bezpečnosti.;Štátna bezpečnosť. Bezpečnostná informačná služba;Zbor nápravnej výchovy. Väzenská služba. Justičná stráž;Zbor ozbrojenej ochrany železníc. Železničná polícia;Pracovný pomer. Služobný pomer. Jeho vznik a obsah;

Viac

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Väzenstvo , Colníctvo a colné orgány , Polícia , Colné právo , Štátna správa , Financie, finančné právo , Informácie, informačné a bezpečnostné systémy , Informačná a bezpečnostná služba