Vyhľadávanie v právnych predpisoch

599/2003 Z.z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE. DÔCHODKOVÉ POISTENIE. ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA;FORMY PLNENIA. DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA;Podpora pri narodení dieťaťa. Pôrodné;Zabezpečenie v stave núdze. Životné minimum;Príspevok na bývanie;Štátne finančné podpory;

Vecné pojmy

Správne konanie , Cudzinci , Obce a orgány územnej samosprávy , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Sociálna pomoc , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Hmotná núdza , Orgány miestnej štátnej správy