Vyhľadávanie v právnych predpisoch

595/2006 Z.z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Fondy;Národný majetok. Vlastníctvo štátu. Vlastníctvo obcí;Prevody vlastníctva a práva hospodárenia;Privatizácia národného majetku;Štátne vlastníctvo pôdy;

Vecné pojmy

Lesný fond , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Hospodárstvo a hospodárenie , Správa a privatizácia národného majetku , Vlastnícke vzťahy