Vyhľadávanie v právnych predpisoch

586/2004 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Prokuratúra , Štátne orgány , Sudcovia a vyšší súdni úradníci , Ústavné súdnictvo