Vyhľadávanie v právnych predpisoch

558/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

CUDZINECKÝ REŽIM;OSOBNÉ A CESTOVNÉ DOKLADY;

Vecné pojmy

Správne konanie , Obyvateľstvo a občianstvo , Ochrana štátnych hraníc , Orgány ochrany práva , Správne orgány , Správne priestupky , Vojenské a branné právo, zbrane , Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Evidencia obyvateľstva , Polícia , Štátne občianstvo , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Cudzinecký režim a azylové právo , Pozemné komunikácie , Štátna správa , Daňové a poplatkové právo , Financie, finančné právo