Vyhľadávanie v právnych predpisoch

545/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVA VO VECIACH OBRANY REPUBLIKY;Branná povinnosť;Vojenská služba;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Vojaci z povolania , Orgány miestnej štátnej správy