Vyhľadávanie v právnych predpisoch

515/2003 Z.z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Sídlo. Adresa;Krajské úrady. Magistrát;OKRESNÉ ÚRADY. OBVODNÉ A OBECNÉ ÚRADY.;Verejné zbierky;Matrika.Matričný úrad.Rodný,sobášny a úmrtný list.Prehlásenie partnerstva;Orgány samosprávy miest, obcí a krajov. Základné územné samosprávne celky;Pôsobnosť národných výborov, okresných, obvodných, obecných úradov;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Archivácia a uchovávanie písomností a údajov , Civilná ochrana , Lotérie a iné podobné hry , Národná rada , Obce a orgány územnej samosprávy , Občianske právo – hmotné , Obrana a bezpečnosť štátu , Prezident , Územie štátu a jeho územné a správne členenie , Voľby , Živnostenské podnikanie , Referendum , Matrika , Štátne občianstvo , Štátne symboly a ich používanie , Rodinné právo , Orgány miestnej štátnej správy , Priestupky a správne delikty , Zhromažďovacie právo