Vyhľadávanie v právnych predpisoch

514/2003 Z.z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENEJ VÝKONOM TRESTU;NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENEJ VÄZBOU;NOTÁRI;Zodpovednosť štátu za protiprávne konanie a za škodu;Ústavný súd;Exekútor;Postih (regres);Lehoty;Organizačné zložky štátu a územných samosprávnych celkov;Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím;

Viac

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Náhrada škody , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Polícia , Prokuratúra , Súdy , Ústavný súd , Notári , Vyššie územné celky , Orgány miestnej štátnej správy , Orgány verejnej moci , Exekúcie, výkon rozhodnutí