Vyhľadávanie v právnych predpisoch

511/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

OKRESNÉ ÚRADY. OBVODNÉ A OBECNÉ ÚRADY.;Krajské úrady. Magistrát;Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy;Opatrenie hospodárskej mobilizácie;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Obce a orgány územnej samosprávy , Obrana a bezpečnosť štátu , Vyššie územné celky , Orgány miestnej štátnej správy