Vyhľadávanie v právnych predpisoch

50/1995 Z.z. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Správne konanie , Advokácia – advokáti , Nemocenské a úrazové poistenie a zabezpečenie , Polícia , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Slovenská informačná služba , Sociálne zabezpečenie (dôchodkové poistenie) , Vojaci z povolania , Zbor väzenskej a justičnej stráže , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Živnostenské podnikanie , Komerční právnici , Branná povinnosť a civilná služba