Vyhľadávanie v právnych predpisoch

442/2002 Z.z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Pokuty , Priestupky , Spôsobilosť na výkon niektorých povolaní a činností , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Sieťové odvetvia , Vodné hospodárstvo