Vyhľadávanie v právnych predpisoch

440/2012 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE KONANIE;SPRÁVA SPOJOV. SPOJE. TELEKOMUNIKÁCIE;FINANCIE;ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;ŠTÁTNA FINANČNÁ SPRÁVA;OBCHODNÉ PRÁVO;CENNÉ PAPIERE;VNÚTORNÝ OBCHOD;VÝKON ROZHODNUTIA. EXEKÚCIE. EXEKUČNÉ KONANIE;Elektrická energia. Elektrina;Elektrifikácia. Rozvody elektrickej energie;Plynárenstvo. Vykurovací plyn;Plynofikácia. Rozvody plynu;Zdravotnícke zariadenia. Nemocnice. Polikliniky; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.