Vyhľadávanie v právnych predpisoch

387/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

Správa v rozmiestňovaní pracovných síl, úrady práce;

Vzťahy predpisu sa zobrazujú len prihlásených užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Odvody , Penále , Správne konanie , Pracovnoprávne vzťahy , Cudzinci , Majetok štátu , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Pokuty , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Premlčanie, zánik nároku alebo práva , Správne súdnictvo , Vláda , Zamestnanosť a štátne orgány práce , Informačné systémy a sprístupnenie informácií , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Cestovné, sťahovacie a iné výdavky , Platobný a zúčtovací styk , Orgány miestnej štátnej správy , Mládež (mladiství)