Vyhľadávanie v právnych predpisoch

330/2003 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVA VO VECIACH OBRANY REPUBLIKY;Výber a ustanovenie štátnych zamestnancov;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Prvotná evidencia;Branná povinnosť;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Branná povinnosť a civilná služba