Vyhľadávanie v právnych predpisoch

311/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Nedotknuteľnosť osoby a súkromia;Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy;Operatívna technika. Spravodajské prostriedky;

Vecné pojmy

Ľudské práva , Orgány ochrany práva , Telekomunikačné prostriedky , Polícia , Telekomunikácie , Základné práva a slobody občanov , Ochrana údajov, ochrana osobných údajov , Informácie, informačné a bezpečnostné systémy