Vyhľadávanie v právnych predpisoch

308/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy;Štátna kontrola;Chemický priemysel. Chémia;Poplatky správne;Ochrana proti chemicky škodlivým látkam (jedy, žieraviny);

Vecné pojmy

Priemysel , Životné prostredie , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Úradný, štátny dozor , Prevencia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie , Informácie, informačné a bezpečnostné systémy