Vyhľadávanie v právnych predpisoch

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE;TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE;ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU;TRESTY A OCHRANNÁ OPATRENIA;ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI;TRESTNÉ PRÁVO (HMOTNÉ);TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI;TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU;TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI;TRESTNÉ ČINY HRUBO NARUŠUJÚCE OBČIANSKE SPOLUŽITIE;TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ;TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VECIACH VEREJNÝCH;TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ;TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNEJ SLUŽBE; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecný pojem

Trestné právo – hmotné