Vyhľadávanie v právnych predpisoch

3/1991 Zb. Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

PRACOVNÉ PRÁVO;

Vecné pojmy

Fondy , Pracovný čas , Pracovný pomer , Pracovnoprávne vzťahy , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy , Odbory , Súdy , Civilná služba , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Rozhodcovské konanie , Kolektívne zmluvy a dohody , Branná povinnosť a civilná služba , Dovolenka na zotavenie , Pracovná disciplína