Vyhľadávanie v právnych predpisoch

293/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Ústavný súd;

Vecné pojmy

Advokácia – advokáti , Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Občianske právo – procesné , Politické strany a hnutia , Prezident , Prokuratúra , Súdy , Trestné právo – procesné , Ústavný súd , Vláda , Voľby , Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov , Referendum , Komerční právnici , Základné práva a slobody občanov , Orgány miestnej štátnej správy , Orgány územnej samosprávy