Vyhľadávanie v právnych predpisoch

291/2002 Z.z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNA SPRÁVA. VEREJNÁ SPRÁVA;Sociálna poisťovňa;Obchod s cennými papiermi. Makléri;Zdravotné poistenie. Zdravotné poisťovne;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní;Odvody do štátneho rozpočtu;Štátny rozpočet. Rozpočty územných celkov, krajov a obcí;Fondy;Správa v rozmiestňovaní pracovných síl, úrady práce;

Viac

Vecné pojmy

Fondy , Rozpočet , Byty, nebytové priestory a bytová výstavba , Cenné papiere , Dane a poplatky , Účtovníctvo , Zamestnanosť a štátne orgány práce , Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia , Štátne hmotné rezervy , Štátna pokladnica