Vyhľadávanie v právnych predpisoch

274/2006 Z.z. Zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;ŠTÁTNA POĽNOHOSPODÁRSKA SPRÁVA;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Ostatné ústredné orgány štátnej správy;Štátna kontrola;Rozvoj informačných systémov;Štátna úverová politika. Dotácie. Subvencie;Štátne finančné podpory;Pokuty. Blokové pokuty;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;Správa lesného hospodárstva;

Viac

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Štátna finančná politika , Štátna podpora v poľnohospodárstve