Vyhľadávanie v právnych predpisoch

248/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;TRESTNÉ PRÁVO (HMOTNÉ);

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Byty, nebytové priestory a bytová výstavba , Cenné papiere , Cudzinci , Dane a poplatky , Devízové hospodárstvo , Mena a peňažný obeh , Motorové vozidlá a vodiči , Nebytové priestory , Obchodný register a register listín , Obrana a bezpečnosť štátu , Pokuty , Polícia , Poplatky , Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov , Priestupky , Prokuratúra , Súdy , Trestné právo – hmotné , Vojaci z povolania , Voľby , Vývoz, dovoz a tranzit tovaru a služieb , Zbor väzenskej a justičnej stráže , Zbrane a strelivo , Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu , Jedy, narkotiká, toxikománia , Odpadové hospodárstvo , Priemyselné vlastníctvo , Referendum , Výkon trestu odňatia slobody , Znalci a tlmočníci , Alkoholické výrobky , Mierové misie , Branná povinnosť a civilná služba , Mládež (mladiství) , Ochrana údajov, ochrana osobných údajov , Ochrana verejného poriadku , Vyznamenania, čestné tituly a ocenenia