Vyhľadávanie v právnych predpisoch

246/2012 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OBCHODNÉ PRÁVO;ŠTÁTNE PRÍJMY. DANE, DÁVKY, POPLATKY;SPRÁVNE KONANIE;TRESTNÉ PRÁVO (HMOTNÉ);Daň z príjmov právnických osôb;Daň z príjmov fyzických osôb;Dane z príjmov všeobecne;Daň z vína;Daň z pridanej hodnoty. DPH;Orgány štátnej colnej správy a ich právomoc;Daň z piva;Daň z liehu a destilátov;Dane spotrebné všeobecne;Orgány štátnej finančnej (úrady) správy. Daňové orgány. Správa daní; ...

Viac