Vyhľadávanie v právnych predpisoch

195/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OZNAČOVANIE PÔVODU TOVARU;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;Pokuty. Blokové pokuty;Štátne monopoly. Tabakový priemysel;Predaj v obchode;Výroba a distribúcia potravín. Poľnohospodársko-potravinársky komplex;

Viac

Vecný pojem

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo