Vyhľadávanie v právnych predpisoch

184/2006 Z.z. Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;OCHRANA RASTLÍN;Štátna kontrola;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Pokuty. Blokové pokuty;Rastlinná výroba;

Vecné pojmy

Ochrana zdravých životných podmienok , Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Pestovateľstvo , Výživa