Vyhľadávanie v právnych predpisoch

149/2005 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ;Pamiatky kultúrne a historické;Predmety kultúrnej hodnoty;Vývoz a dovoz vecí;

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Kultúra , Medzinárodné právo súkromné a procesné , Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy , Duševné vlastníctvo