Vyhľadávanie v právnych predpisoch

149/2001 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Vecné pojmy

Mena a peňažný obeh , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Peňažné organizácie , Prezident , Vláda , Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Platobný a zúčtovací styk