Vyhľadávanie v právnych predpisoch

149/2001 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

MENA. OBEH PEŇAZÍ;Štátny dozor. Štátny dohľad. Administratívny dozor;Služobný dohľad a inštančný dozor. Inšpekcia;Emisná činnosť;Bankovky;Obeh zákonných peňazí;Národná banka Slovenska;Ostatné banky;

Vecné pojmy

Mena a peňažný obeh , Národná rada , Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov , Peňažné organizácie , Prezident , Vláda , Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov , Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie) , Platobný a zúčtovací styk