Vyhľadávanie v právnych predpisoch

135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

PRÁVNY REŽIM POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A PREVÁDZKY NA NICH;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKÁCIÍ;NÁHRADA ŠKODY V HOSPODÁRSKOM A OBCHODNOM PRÁVE;SPRÁVNE KONANIE;Ceny. Obchodné prirážky a zrážky. Tvorba cien;Zánik vlastníctva. Vyvlastnenie;Ochranné pásma ciest a diaľnic;Diaľnice;Dopravné cesty všeobecne;Povolenie stavby;Právo hospodárenia s národným majetkom. Správa národného majetku;Pokuty. Blokové pokuty;Stavebné úrady;Správne rozhodnutia;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam tohto predpisu majú len prihlásení užívatelia.
Pokiaľ ste registrovaným užívateľom portálu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte užívateľský účet nemáte, môžete si ho vytvoriť.
Ďakujeme.