Vyhľadávanie v právnych predpisoch

116/2006 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

AUTORSKÉ PRÁVO. DUŠEVNÉ A INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO;NEHMOTNÉ STATKY. DUŠEVNÉ A INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO. PRIEMYSELNÉ PRÁVA;Colné konanie;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva , Duševné vlastníctvo