Vyhľadávanie v právnych predpisoch

110/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

PEŇAŽNÉ ORGANIZÁCIE, ÚSTAVY A POISŤOVNE;Poisťovne a zaisťovne;Podnik. Podnikateľ. Podnikanie. Obchodné imanie. Kapitál;Vodiči motorových vozidiel;Poistenie zodpovednosti za škody;Havarijné (zákonné) poistenie motorových vozidiel;

Vecné pojmy

Zmluvné poistenie , Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia , Cestná doprava , Inštitúcie vykonávajúce poistenie