Vyhľadávanie v právnych predpisoch

89/2002 Z.z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Štátne a služobné tajomstvo , Vývoz, dovoz a tranzit tovaru a služieb