Vyhľadávanie v právnych predpisoch

88/2002 Z.z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;Ochrana vlastníctva. Ostraha objektov;

Vecné pojmy

Obrana a bezpečnosť štátu , Štátne a služobné tajomstvo