Vyhľadávanie v právnych predpisoch

69/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA RASTLÍN;Rastlinná výroba;

Vecné pojmy

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo , Pestovateľstvo