Vyhľadávanie v právnych predpisoch

666/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre správcov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Vnútorná organizácia. Organizačný poriadok. Štatút;Písomnosti. Kroniky;Prvotná evidencia;

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Advokácia – advokáti , Súdy , Štátna správa