Vyhľadávanie v právnych predpisoch

649/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z.

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

Advokátska tarifa;

Vecné pojmy

Orgány ochrany práva , Advokácia – advokáti , Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy