Vyhľadávanie v právnych predpisoch

606/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť: Zrušený:

Oblasti pôsobnosti

SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;MEDZINÁRODNE PRÁVNE ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;ORGÁNY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;PRÁVNE OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA;Povolenie k niektorým činnostiam;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje iba prihláseným užívateľom s platnou licenciou.

Vážený návštevník,
prístup k úplným aktuálnym zneniam predpisov, vzťahom, komentárom a judikatúre a vybraným službám portálu majú len prihlásení užívatelia s platnou licenciou.
Pokiaľ máte zakúpenú licenciu, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte licenciu nemáte, zakúpte si niektorý z nižšie ponúknutých produktových balíčkov.
Ďakujeme.

Vecné pojmy

Nakladanie s odpadmi , Ochrana životného prostredia , Inšpekcia, inšpektoráty , Pôda (pozemky) , Životné prostredie , Štátna správa , Ovzdušie a ozónová vrstva Zeme , Prevencia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie