Vyhľadávanie v právnych predpisoch

456/2001 Z.z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme

Schválené: Rozposlané/platnosť: Účinnosť:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANNÉ ZNÁMKY. ZNÁMKOVÉ PRÁVO.;CENNÉ PAPIERE;Pamätné mince;Mince;Bankovky;

Vecný pojem

Mena a peňažný obeh